Ardennentoer 2022

Renkum 2022    Operation Market Garden

Veteranen dag 2022

THOLEN 2022

Krimpenerwaard  '40 - '45

Bunker dag 2022

Dodenherdenking 2022 

Able rapport Leiderdorp

4 mei

Het is nog vroeg als er twee voertuigen van de Able Compagnie Leiderdorp binnen rollen. Ze vormen de voorhoede van een grotere groep die later zullen arriveren. De vijandelijkheden zijn gestaakt, maar voorzichtigheid is nog steeds geboden. Geen idee ook he de bevolking op de voertuigen zullen reageren. Er wordt gezocht naar een plek om het kampement op te bouwen. De voertuigen gaan rechts het park in en moeten over een brug. Voorzichtig gaat het voorwaarts. Zou de brug het houden? Is die ondermijnd of van boobytraps voorzien. Gelukkig blijkt dit niet het geval en komen de voertuigen veilig aan de andere kant. Niet veel later doemt een mooi groen grasveld op. De voertuigen stoppen en de manschappen inspecteren het veld. Hier zal het kampement opgebouwd gaan worden.

En dat gaat snel. Tent na tent verrijst en ondertussen arriveren steeds meer voertuigen van de Able Compagnie. Materiaal wordt uitgeladen en de nodige voorzieningen getroffen. De plaatselijke bevolking heeft doorgekregen dat er in het park iets staat te gebeuren en komen polshoogte nemen. De Able Compagnie krijgt zelfs voedsel aangeboden dat dankbaar wordt geaccepteerd. Halverwege de middag is het kampement klaar en in vol bedrijf. Nu is er tijd voor voertuigonderhoud en de innerlijke mens. Voor vanavond staat de blauwe hap op het menu.

Via de voorzitter van de ondergrondse Oranjevereniging komt het verzoek om ondersteuning de verlenen bij de begraafplaats waar de bevolking hun doden willen herdenken. De Able Compagnie bedenkt zich geen moment en biedt volledige ondersteuning met manschappen en voertuigen. Er wordt ook namens de Able compagnie een bloemstuk gelegd, wat in goede aarde valt bij de plaatselijke bevolking. De plechtigheden verlopen zonder incidenten en de Able compagnie kan terug naar het kampement waar nog een debriefing van de dag plaatsvindt.

5 mei

Plots is daar het bericht. Nederland is bevrijd en dat gaan we vandaag vieren. Vroeg uit de veren en ontbijten. John heeft voor de hele Able Compagnie eieren met spek gebakken. De manschappen eten alsof ze al maanden op rantsoen staan. Maar vandaag mag het, het is feest. Ook de plaatselijke bevolking is uitgelaten. Slimme ondernemers nemen bezit van het deel van het veld wat de Able Compagnie niet gebruikt. Ze organiseren volksspelletjes, zetten tentjes neer waar ze eten en drinken verkopen en zorgen voor muziek en dans. Ze verwachten vele dorpsgenoten om de bevrijding uitbundig te vieren. De Able komt ter ore dat een grote groep bejaarden niet naar dit feest kunnen komen. Het besluit valt om dan maar naar hen te gaan, en niet met lege handen. Er wordt een grote hoeveelheid soep gemaakt die in verschillende grote pannen naar de ouwetjes gebracht wordt. Daar heeft men inmiddels lucht gekregen van de komst van de Able Compagnie en velen zitten buiten te wacjhten om de Able een warm welkom te heten. De soep wordt uitgedeeld en voor elke oudere is er een reep chocola. Dankbaarheid straalt ervan af en de Able keert voldaan terug op het kampement. Daar zijn de feestelijkheden inmiddels in volle gang en de belangstelling is groot voor de Able Compagnie. Vanuit de keukentent wordt soep uitgedeeld aan de bevolking. Kinderen krijgen een reepje chocola wat er goed ingaat. De stemming is vrolijk en gezellig. Tegen vijven keren velen huiswaarts en de Able Compagnie krijgt de gelegenheid zelf even te eten. Dan blijkt dat een deel van de Able Compagnie ondersteuning moet gaan geven in Briele. Het Kampement wordt opgebroken en een deel van de Able Compagnie vertrekt naar Brielle. Een ander deel blijft nog in de buurt van Leiderdorp om daar nog hand en spandiensten te leveren.

Druk op de foto voor de foto reportage

Taptoe Leiderdorp

Taptoe Leiderdorp

8 mei

De bevolking van Leiderdorp is aan het feesten geslagen na de bevrijding. Ze hebben een muziekfeest georganiseerd en er zijn verschillende muziekkorpsen die een optreden willen geven. Er zijn zelfs korpsen van in de buurt bivakkerende legereenheden. De Able Compagnie is gevraagd de zaken in goede banen te leiden. Het weer werkt goed mee. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt op tot boven de 20 graden. Al vroeg trekken de manschappen erop uit en met vijf voertuigen beveiligen ze het terrein en omgeving. Op het veld waar de muziekkorpsen zullen optreden worden twee Jeeps op strategische plaatsen geparkeerd. Langzaamaan vult de tribunen zich met publiek. De belangstelling is echter zo groot dat er ook publiek langs het veld plaats moet nemen. Door de feeststemming laat de bevolking zich soepel leiden. Misschien helpt het militaire vertoon ook wel een handje. Feit is dat er geen ongeregeldheden plaatsvinden. De Able Compagnie neemt strategische plaatsen in op het veld en dan kan het muziekspektakel van start. Er is een spreekstalmeester en hij geeft aan dat de locoburgemeester een bevrijdingsvuur zal ontsteken, war de beste man ook daadwerkelijk doet. Maar dan is het dan toch echt tijd voor muziek. Het eerste korps staat al te trappelen van ongeduld. Dan openen twee Able leden de poort en marcheert het korps al spelend het veld op. Het publiek is dolenthousiast en staat op de stoelen. De sfeer zit er meteen goed in. Na een kwartier verlaat het korps via een andere poort het veld. Ook daar staan Able leden om de zaken in goede banen te leiden. Korps na korps geeft een optreden met als hoogtepunt dat alle korpsen tegelijk het veld betreden. Gezamenlijk spelen ze nog een nummer waarna ze korps voor korps het veld verlaten. Aan een prachtige dag is een eind gekomen en de bevolking keert tevreden huiswaarts. Ook de Able Compagnie vertrekt naar hun uitgangsstelling. Ze hebben onderdak gevonden bij een plaatselijke boer. Na deze lange drukke dag staat de blauwe hap op het menu. En dat laten de mannen zich heel goed smaken.

Lichtjes op Oorlogsgraven

Diverse Able's ondersteunen "Licht op Oorlogsgraven" In Den Haag, Overschie, Hoeksche Waard, Zoetmeer en Noordoostpolder.

Algemene Begraafplaats Den Haag Erehof's Gravenhage 167 Kaarsjes voor de militairen die gesneuveld zijn tijdens de verdediging van den Haag.

en op de graven van de 55 Britse Oorlogsgraven van de 1ste Wereldoorlog, de Slachtoffers Bombardement van de wijk Bezuidenhout in Den Haag.

 

3 graven van verzetsstrijder en de Amerikaanse boordschutter John McCormick in zoetermeer

 

En bij de Zes Nederlandse oorlogsgraven Erehof Overschie.

 

Monument Luchtoorlog Hoeksche Waard in het bijzonder de bemaannig van "Blowin Bessie"

 

MITO / Energy 4ALL  Sept 2021

Legervoertuigen voor Luca en Brent

Zaterdagochtend 18 september trokken politieauto’s en legervoertuigen in Hoogvliet behoorlijk wat bekijks. Deze legervoertuigen horen bij Able Compagnie en ClubWheels en gingen naar Luca en Brent.

 

Luca en Brent hebben een stofwisselingsziekte, het energie transport naar de cellen gaat niet goed. Hierdoor sterven de cellen steeds verder af en dat maakt dat het een slopende ziekte is met geringe levensverwachting. Luca heeft als wens om later bij de Korps Mariniers of de Politie te gaan werken, deze wens komt heel dichtbij doordat er meerdere legervoertuigen aanwezig waren.

 

Er is geld opgehaald voor Stichting Energy4all welke onderzoek doen naar de ziekte en het eind bedrag is 950,- geworden welke is overhandigd aan de directeur van Energy4all.  Stichting Able Compangie en Clubwheels hebben hun voertuigen vrijwillig beschikbaar gesteld om de wens van Luca en Brent te kunnen laten vervullen.

 

Bekijk hieronder de korte video, later volgt er nog een uitgebreide video.

 

Bevrijdingsdag 2021 Verzorgingstehuis Leythenrode Leiderdorp

Bevrijdingsdag 2021 Verzorgingstehuis Leythenrode Leiderdorp

Op 4 mei 2021 heeft de Stichting Able Compagnie, samen met de Vrienden van de Stichting, een bezoek gebracht aan het verzorgingstehuis Leythenrode in Leiderdorp. Daarbij werd soep uitgeschonken aan de bewoners en chocolade uitgedeeld. Ook was er voor het verzorgend personeel een roos.

Al vroeg verzamelde een aantal voertuigen van de Vrienden van de Stichting in de buurt van het verzorgingstehuis.

Willy jeep van Ed vertrok naar het restaurant om de soep op te halen voor de bewoners van het verzorgingstehuis.
In verband met Corona mochten niet alle voertuigen tegelijk oprijden naar het verzorgingstehuis en per 2 a 3 voertuigen reden zij op naar de ingang van het tehuis om de soep te brengen en uit te serveren aan de bewoners.
Alle bewoners waren beneden in de hal achter glas  en een aantal mochten ook buiten de voertuigen  verwelkomen.

Per afdeling werd de soep door de chauffeurs van de voertuigen uitgeserveerd en naar de afdeling gereden. Dit alles onder grote belangstelling van de bewoners. Hans Privee had voor alle bewoners chocolade in originele wikkels uit de 2e wereldoorlog gemaakt en deze werden  door de aanwezige Vrienden van de Stichting uitgedeeld aan de bewoners.
Daarna werden het verzorgend personeel verrast op een mooie rode roos namens de Stichting.

De Vrienden van de Stichting Able Compagnie hebben op deze wijze bijgedragen aan een onvergetelijke dag voor alle bewoners en verzorgers van het verpleegtehuis Leythenrode in Leiderdorp.

Doden herdenking 2021 Leiderdorp

Op 4 mei 2021 hebben de Vrienden van de Stichting Able Compagnie een bijdrage, in de vorm van een erewacht, geleverd tijdens de Dodenherdenking in Leiderdorp.

Het was die dag een sobere herdenking i.v.m. de Corona pandemie. Desondanks was het een indrukwekkend gebeuren en werd onze aanwezigheid zeer op prijs gesteld.

Eerder op de dag hebben de Vrienden van de Stichting bloemen gelegd op de Oorlogsbegraafplaats in Bloemendaal en bij het Oorlogsmonument in Leiden. 

Veteranen dag Rozenburg 2021

Op zaterdag 10 juli 2021 hebben de Vrienden van de Stichting Able Compagnie, de Veteranen dag in Rozenburg ondersteund met de aanwezigheid van de voertuigen. De Veteranen vonden het een mooie aankleding van hun dag en waren onder de indruk van de aanwezige voertuigen.