Stichting Able Compagnie Rijdend Museum

Militair Historisch Erfgoed

 

Schansbaan 117d 2728GH Zoetermeer Tel: 0031641830901

ablecompagnie@kpnmail.nl www.ablecompagnie.nl Kamer van Koophandel nr. 82865205

 

Beleidsplan 2021 -2022

 

Hoofdstuk 1 Lengte en duur

Het beleidsplan van de Stichting Able Compagnie gaat in op 01 augustus 2021 en de geldigheid loopt tot 31 december 2022.

 

Hoofdstuk 2 Visie en missie

De missie van de Stichting Able Compagnie is:

 • het behouden van militair erfgoed t.b.v. de vrienden van de stichting;

 • het in leven houden van militaire geschiedenis, met name in de periode van de Tweede Wereldoorlog;

 • het vergroten van bewustwording van Vrede en Veiligheid.

 

Wij trachten ons doel te bereiken door:

 • het aanschaffen en (doen) onderhouden van militair erfgoed;

 • het (mede) organiseren van activiteiten, bijeenkomsten en evenementen gericht op de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding;

 • het ondersteunen van gemeenten, instanties en organisaties tijdens o.a. Dodenherdenking en Veteranendagen;

 • het bezoeken van verzorgings-, bejaarden- en verpleegtehuizen om de bewoners een educatieve dag te bezorgen met een beleving uit vroegere tijden;

 • het geven van voorlichting en presentaties, alsmede het (doen) ontwikkelen, uitgeven en verspreiden van informatie- en lesmateriaal.

 

De stichting heeft niet ten doel het maken van Winst.

 

Hoofdstuk 3 Strategie

In de komende anderhalf jaar zullen we minimaal 3 verzorgingstehuis bezoeken.

Twee verzorgingstehuizen in Leiderdorp zullen we, evenals in 2021, bezoeken en ondersteunen tijdens bevrijdingsdag.

Verzorgingstehuis Sammersbrug in Den Haag zullen we, in samenwerking met “Southwick House 'Levende Geschiedenis” bezoeken, om de bewoners een gevoel uit vroegere tijden te bezorgen.

In december 2021 en 2022 zullen we het evenement: Lichtjes op oorlogsgraven organiseren in Den Haag. Hierbij zullen we, in samenwerking met de Stichting Herdenking Militaire Erehof ’s Gravenhage, educatieve voorlichtingsbijeenkomsten organiseren op de scholen rondom de Algemene Begraafplaats in Den Haag. Bij dit evenement zullen we de schoolkinderen met onze voertuigen vervoeren naar de Algemene Begraafplaats in Den Haag waar zij een lichtje bij een oorlogsgraf kunnen ontsteken.

Verder ondersteunen we de gemeenten Hellevoetsluis en Rozenburg tijdens hun Veteranendagen. De ambitie is om de in 2022 verder uit te breiden met meerder gemeenten. Tevens ondersteunen we de Landelijke Veteranendag in Den Haag door de Veteranen, die slecht ter been zijn, te vervoeren tijdens het defilé.

Tijdens de Landelijke Bunkerdag zal de stichting voor vervoer zorgen tussen de verschillende musea en bunkercomplexen. Ook zal er een educatieve tentoonstelling plaatsvinden bij een van de bunkers.

 

Hoofdstuk 4 Huidige situatie

Op dit moment worden alle activiteiten door de vrienden van de stichting Able Compagnie bekostigd en niet uit de stichting.

Tot 2021 hebben we ondersteuning gegeven aan de in de strategie aangegeven activiteiten.

De stichting heeft nog geen sponsors of andere bijdrage.

De gestelde doelen van de stichting zijn in de voorgaande jaren gerealiseerd.

 

Hoofdstuk 5 Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door drie leden:

De voorzitter:        De heer E. van der Ree

Secretaris:              De heer J.H. Braad

Penningmeester: De heer H.C.J. Rath

 

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden anders dan onkosten- en reiskostenvergoeding.

 

Hoofdstuk 6 Organisatie

De stichting is gevestigd op onderstaan adres en ook bereikbaar via dit adres.

Het adres van de stichting is:

Schansbaan 117d Zoetermeer

Tel: 0641830901

KVK nr.:  82865205

RSIN nummer : 862634301

ABNA : NL80 ABNA 0104 9012 25

 

De stichting bestaat uit drie bestuursleden en verder heeft de stichting liefhebbers, die de doelstellingen van de stichting een warm hart toedragen. Zij zijn verenigd in de “vrienden van de stichting”. Zij kunnen een beroep doen op de financiën van de stichting t.a.v. de doelstellingen van de stichting. Het stichtingsbestuur houdt toezicht op de uitgave van deze “vrienden van de stichting”.

 

Alle activiteiten zullen in een kort verslag met foto’s op de Website van de stichting worden vermeld.

 

Hoofdstuk 7 Het werven van gelden

De stichting zal een vermogen vormen d.m.v.;

 • subsidies en andere bijdragen;

 • schenkingen, erfstellingen en legaten

 • alle andere verkrijgingen en baten.

 

Aan het einde van ieder jaar zal een financieel verslag worden gepubliceerd op de website van de stichting, binnen het gestelde termijn van de statuten.

Er zal dan tegelijkertijd een jaarverslag worden gepubliceerd.

In dit verslag zal per gerealiseerde activiteit een financieel verslag komen t.b.v. de geldverstrekkers.